Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI

Ponuditelj usluge mrežne stranice All Hours je Špica International d.o.o. (Špica), koja je ujedno i vlasnik mrežne stranice All Hours (www.allhours.si), njezinog mrežnog sadržaja i aplikativne programske opreme.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnici Špici dozvoljavaju prikupljanje, pohranjivanje obradu i uporabu osobnih podataka u opsegu i za svrhu koji su ovdje navedeni. Pristanak na ove uvjete adekvatan je sklapanju pisanoga sporazuma, koji pravno obvezuje obje strane i valjan je dok ga jedna od dvije strane ne raskine.

Špica zadržava pravo popravljanja ili promjene uvjeta uporabe bez prethodne obavijesti. Špica će u takvom slučaju poduzeti sve razumne korake kako bi korisnike obavijestila o takvim promjenama, te će korisnicima koji bi bilo kada ili iz bilo kojeg razloga željeli prestati s korištenjem stranice, omogućiti da to realiziraju na jednostavan način.

Špica ne preuzima odgovornost za nedostupnost usluge, pogrešne podatke, nepravilnosti ili bilo kakvu drugu štetu koju bi uporaba stranica ili nemogućnost uporabe mogli prouzročiti.

OSOBNI PODACI I PRIVATNOST

All Hours prikuplja osobne podatke svojih korisnika i u okviru svojih stranica korisnicima omogućava da prikupljaju osobne podatke drugih korisnika. U pogledu važećeg zakonodavstva EU u području osobnih podataka (GDPR), Špica je izvršitelj obrade osobnih podataka, a korisnik voditelj obrade. Ovi uvjeti korištenja sadrže takve odredbe, odnosno vrijede kao Sporazum o obradi osobnih podatka, kojega propisuje navedeno zakonodavstvo. U slučaju da korisnik treba sporazum u klasičnom papirnom obliku, potpisan i datiran od obiju strana, Špica će ga korisniku poslati na zahtjev.

All Hours pri rukovanju prikupljenim podacima poštuje važeće zakonodavstvo Europske unije (General Data Protection Regulation) i Slovenije na ovom području (ZVOP). Obrađuju se sljedeći osobni podaci:

1. Ime, prezime, adresa e-pošte
2. Grupa, raspored rada
3. Zabilježeno prisustvo (datum, sat, od, do)
4. Odsustvo (bolovanje, službeni put, godišnji odmor, praznici)

Prikupljeni podaci koristit će se samo u sljedeće svrhe:
1. Za pružanje usluge korisnicima
2. Za identifikaciju korisnika u svrhu pružanja usluge
3. Za sprečavanje neovlaštenog pristupa uslugama i podacima
4. Za obavještavanje korisnika o ovoj usluzi i o drugim Špicinim proizvodima uslugama.

Podaci o vlasniku računa dodatno se proširuju podacima koji su potrebni za vođenje računa, kao što su naziv poduzeća, adresa, bankovni račun ili kreditna kartica, te povijest plaćanja. Ti se podaci koriste samo za vođenje računa.
Za potrebe pružanja usluge, All Hours surađuje s sljedećim podizvođačima, koji imaju ulogu pod-obrađivača osobnih podataka:
1. Procesiranje plaćanja (samo vlasnici računa): Chargify, www.chargify.com
2. Vođenje odnosa sa strankama: Intercom, www.intercom.com
3. Analitika korištenja: Segment, www.segment.com
4. Optimizacija korištenja: Hotjar, www.hotjar.com
Osobni podaci neće se otkriti trećim osobama bez izričite prethodne suglasnosti korisnika.

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

Špica će poduzeti sve što je u njezinoj moći da bi podatke koji se pohranjuju u sustavu All Hours zaštitila od neovlaštene uporabe, te spriječila da do njih dođu neovlaštene osobe.
All Hours korisniku-administratoru (admin) omogućava pohranjivanje, obradu i upravljanje osobnim podacima drugih korisnika, kao što su zaposlenici i drugi koje administrator uključi u uslugu registracije radnog vremena. Administratori su kao upravitelji odgovorni za zaštitu osobnih podataka koje prikupljaju i kojima upravljaju putem ove usluge.
Podaci prikupljeni preko All Hours pohranjuju se kod Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, www.hosteurope.de na sigurnim poslužiteljima u Europskoj uniji.
Špica se pridržava najboljih poslovnih praksi za zaštitu podataka korisnika, kao što su sigurna komunikacija, šifriranje podataka, identifikacija i autorizacija korisnika, upravljanje ovlaštenjima, sigurna pohrana i redundancija. Svi podaci korisnika pohranjeni su na poslužiteljima u sigurnom okružju. Pohrana se realizira u višekorisničkom okružju uz uporabu logične izolacije pojedinih pretplatnika.
Osim toga što Špica provodi sve razumne korake – uključujući i redovnu izradu sigurnosnih kopija – za umanjivanje rizika od gubitka podataka, Špica ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću nemogućnost obnove podataka ili potpuni gubitak podataka.
Kako bi se podaci sačuvali u slučaju oštećenja, gubitka ili prekida korištenja usluge, Špica korisnicima omogućava nesmetani izvoz podataka tijekom aktivne pretplate.
Špica se obvezuje da će korisnike odmah obavijestiti o svim incidentima koji se tiču sigurnosti i privatnosti osobnih podataka.
Špica je posvećena ispunjavanju svih razumnih korisničkih zahtjeva koji se temelje na pravima utvrđenima u važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka. Špica također može korisniku naplatiti razumne troškove ispunjavanja takvih zahtjeva.

UVJETI PRETPLATE

Usluga se naplaćuje mjesečno. Za tekući mjesec račun se ispostavlja na kraju mjeseca. Račun se ispostavlja u elektroničkom obliku (PDF format) ili kao eRačun (e-SLOG).
Usluga se obračunava automatski, ovisno o broju aktivnih korisnika u proteklom mjesecu. Usluga se obračunava u skladu s trenutno važećim cjenikom.
Uslugu se može otkazati u bilo kojem trenutku preko kartice »Postavke«. Prekid usluge na tom je mjestu moguć trenutno i lako, bez dodatnih pitanja.
Kupac je sam odgovoran za pravilno otkazivanje usluge. Elektronička pošta se ne smatra valjanim otkazivanjem usluge.
U skladu sa zakonodavstvom EU, Špica mora po isteku ugovora uništiti osobne podatke korisnika, osim ako korisnik izričito ne zahtijeva drugačije.
Špica zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku privremeno ili stalno onemogući korisničke račune ili spriječi ili zabrani uporabu ili pristup ovoj usluzi ili bilo kojoj drugoj usluzi poduzeća Špica. Takvim otkazivanjem dolazi i do prekida pružanja usluge i brisanja korisničkog računa i svih podataka o njemu, s 30-dnevnim rokom u kojem će korisniku biti omogućen izvoz osobnih podataka.

NEPLAĆANJE I STANJE MIROVANJA

Ako se plaćanje ne izvrši do kraja mjeseca, korisnički račun prelazi u stanje mirovanja.
Korisnički računi u stanju mirovanja omogućavaju samo čitanje podataka, osim podataka o samom računu koji se mogu izmijeniti u svrhu otkazivanja, izvoza podataka ili ponovne aktivacije računa.
U stanju mirovanja, registracije radnog vremena vrše se nesmetano, ali je onemogućena promjena, ručni unos ili brisanje registracija. Obračunska pravila se u stanju mirovanja ne provode.
Korisnički računi održavaju se u stanju mirovanja 90 dana. U tom razdoblju korisnički se račun može ponovno aktivirati plaćanjem usluge, plaćanje se vrši na temelju zadnjega mjeseca aktivnog korištenja. Ako je korisnički račun bio u stanju mirovanja duže vrijeme, mjeseci u kojima je račun bio u cijelosti u stanju mirovanja se ne naplaćuju.
Nakon 90 dana računi u stanju mirovanja se automatski ukidaju. U skladu sa zakonodavstvom Europske unije, po ukidanju računa uništavaju se sve informacije o računu, zajedno sa svim podacima o korisniku.

POREZNE NAPOMENE

Sve navedene cijene su bez PDV-a. Za kupce izvan Slovenije vrijede porezni propisi Europske unije:
Pravnim osobama iz država EU PDV se ne zaračunava, pod uvjetom da prilože svoj EU identifikacijski broj za PDV.
Fizičkim osobama iz država EU zaračunava se slovenski PDF (22%).

KONTAKT PODACI

Špica International d.o.o.
Pot k sejmišču 33
1000 Ljubljana
Slovenia, EU
www.spica.com
Telefon: +386 (0)1 568 08 30
E-mail: info@spica.com, support@allhours.com